Kwaliteitsverbetering in het zwembad

Er zijn verschillende verbeter processen die gevolgd kunnen worden. Deze opleidingen zullen altijd op maat gemaakt worden. Er vindt een intake plaats met de leidinggevenden van het zwembad, een observatie en een uitwerking van besproken onderdelen. De scholingen zullen gemiddeld 4 dagdelen in beslag nemen, daarnaast vinden diverse observaties plaats, zodat ook op die manier het proces begeleidt wordt.

Hieronder een aantal voorbeelden:

  1. Hoe effectief is de werkwijze van organiseren tijdens de zwemlessen en hoe kan ik dit dan veranderd worden? Middels een intake met leidinggevenden wordt een op maat programma gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de werkwijze van de zwemonderwijzer, de leidinggevenden en hoe de reacties zijn van ouders en leskinderen. 
  1. Hoe zien jullie zwemlessen er uit? Staat het kind centraal? Weten jullie welke trends en ontwikkelingen zichtbaar zijn? Wat zou je anders kunnen doen? En waartoe dat kan leiden?

Veranderen en vernieuwen is een continu proces. Je kunt er maar beter op tijd mee beginnen. Aan de hand van het bovenstaande model ‘het jonge kind centraal’ ga je als team aan de slag met de volgende vragen:

  • Op zoek naar vaste patronen, hoe doe(n) je (jullie) het nu? Wat is jullie richting en/of het doel?
  • Hoe kan het (ook) anders? Trends komen langs, de nieuwste onderzoeksresultaten en literatuur worden besproken.
  • Wat vinden jullie van de gepresenteerde ‘andere’ mogelijkheden? Op zoek naar weerstand, wat houdt je tegen?
  • Wat kunnen en willen jullie anders doen? Hoe ziet jullie zwemles van nu en de toekomst er uit?
  1. Bewegingsonderwijs en zwemonderwijs is dit gelijk aan elkaar? En hoe zit het dan met de motivatie van alle betrokkenen.
Volg ons
Aanmelden nieuwsbrief
Privacyverklaring

Bekijk hier hoe ons privacybeleid is