Privacyverklaring

HeBe Training & Advies
Wagenmakerij 20
9363 LR Marum

Contactpersoon: Henrica Bergsma

De privacy van deelnemers aan trainingen en bezoekers van onze website staat bij ons hoog in het vaandel.
Met ingang van 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Dit is een Europese wet die uw persoonlijke gegevens beschermt.
Voor deze website zijn de benodigde beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo kunt u erop vertrouwen dat alle persoonlijke gegevens die u invult in het systeem niet door externen kunnen worden ingezien en gebruikt. Als er ondanks onze voorzorgsmaatregelen, toch een datalek zou ontstaan, leidt dit niet tot de herkenning van een natuurlijke persoon.

Wij geven geen gegevens door aan derden en verkopen geen gegevens (bijvoorbeeld aan marketingbedrijven).

Aan de beveiliging van deze website is de grootst mogelijke zorg besteed. U kunt erop vertrouwen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn in onze database.