Lesgever Zwem-ABC

Henrica Bergsma (HeBe Training & Advies) is al enige jaren actief met het opleiden van ‘Lesgevers Zwem-ABC’. Dit opleiden gebeurt op maat. Het opleidingstraject wordt afgestemd op het niveau van de deelnemers. Dit betekent o.a. variabiliteit in het aantal bijeenkomsten, de begeleiding tijdens de stage e.d. Naast het opleiden van kleine groepen leerlingen, heeft Henrica de afgelopen jaar ook ervaring opgedaan met het opleiden van individuele personen.

Bekijk hier welke eisen gesteld worden aan de Lesgever Zwem-ABC in het examenreglement.

Mobiel leren

Een instrument om meer efficiëntie te kunnen bereiken is het ‘mobiele leren met Q-cast’. Met behulp van het ‘online’ leren kan een leerling op zijn eigen manier en in zijn eigen tijd de theorie van de opleiding verwerken. Afhankelijk van het startniveau gaat de ene leerling sneller door de leerstof dan de andere. Door het in kaart brengen van de beginsituatie met behulp van een ‘competentiemeter’ weten zowel de leerling als de docent welke onderdelen en thema’s vooral nog aan de orde moeten komen in de opleiding.

Tijdens bijeenkomsten die plaatsvinden ligt de nadruk op de ‘lastige’ thema’s en is er tijd om aandacht te besteden aan het gebruik van de theorie in de praktische situatie (toepassen).

Ontwikkeling instrument

Titeke Postma heeft samen met Quivive, de digitale leeromgeving inhoudelijk ontwikkeld.

Voordelen

De digitale leeromgeving maakt het ‘leren op maat’ gemakkelijker. Voordelen die je kunt bereiken zijn o.a.:

 • Leren op eigen niveau en in eigen tempo
 • Effectiever opleiden. De opleider kan de energie, feedback e.d. richten op de onderwerpen en competenties waar het echt nodig is.
 • Leren met plezier (door de flexibiliteit, aanpassing op het individuele niveau, afwisseling in de opdrachten, audio, video en spelaspecten in het digitale leren)

 Belangrijke kenmerken van de leeromgeving zijn:

 • Het progamma maakt gebruik van de Cloud (externe server) iedere deelnemer of opleider heeft zijn eigen private cloud van waaruit gegevens en lesmateriaal gedeeld worden. Dit maakt dat al het materiaal van de opdrachtgever veilig is en niet gekopieerd kan worden door de collega/concurrent.
 • Er is alleen maar een goede internetverbinding, Wifi of 3G nodig en niet meer allerlei speciale computerprogramma’s (bijv. Adobe of Java).
 • Q-cast werkt op alle computers en laptops, maar ook op alle gangbare tablets.
 • De bibliotheek van opleiders en leerlingen kan door de opdrachtgever zelf gevuld worden.
 • Integratie van social media is mogelijk indien de opdrachtgever dit wenst.
 • Rapportages van voortgang en leerresultaten per leerling en maar ook van een fysieke groep of klas en voor de gehele opleiding.
 • Indien gewenst kan er gebruik worden gemaakt van een competentie scan waarbij een beginsituatie van een student wordt vastgesteld.
 • Er is een competentiemeter ingebouwd die de leerresultaten en vooruitgang zichtbaar maken in het systeem.
 • Opdrachten met concrete antwoorden kunnen automatisch worden beoordeeld.
 • Audio en video zijn moeiteloos te integreren in de opdrachten.
 • De ingebouwde microfoon maakt het mogelijk om de student in te laten spreken (verslagen, uitspraak vreemde talen, mondelinge beantwoording van vragen).

De leeromgeving stuurt, door de keuze van de inhoud en de opdrachten, voor een deel de kwaliteit van de opleiding. De werkelijke kwaliteit wordt bepaald door de begeleiding tijdens de bijeenkomsten en in de praktijk (tijdens stage e.d.).

Onderwerpen

De opleiding is opgebouwd rond 10 thema’s.

Wie ben ik als lesgever? Motivatie, competenties, wat wil ik leren?
Aan wie ga ik lesgeven? Kinderen, volwassenen, kenmerken
Bewegen in water Boven blijven, ligging & evenwicht, vooruitkomen, lichamelijke reacties
Leren is leuk! Motorisch leren, informatie vooraf, feedback
Als een vis in het water Waarom leren zwemmen? Wat wordt er geleerd?
De lesgever als gids Route uitstippelen, methodiek, stappenplan
Communiceren doe je zo! Ouders, kinderen, collega’s, werkgever
Organisatie van de les Differentiëren, 75% van de les actief, afgestemd op leerproces
Materiaal Middel om je doel te bereiken, leuker & sneller
Lesplan als reisgids Daar staan we voor! Kwaliteit, gids, cultuur
Volg ons
Aanmelden nieuwsbrief
Privacyverklaring

Bekijk hier hoe ons privacybeleid is